Modernizace

Jsme si vědomi skutečnosti, že řada zařízení fungujících na dolech bez ohledu na místo, byla dodávána v některých případech i před více než 60 lety. Nejvyšším rizikem u takto provozovaných strojů je selhání bezpečnosti. Ne ve všech zemích jsou bezpečnostní normy tak striktní, jako třeba v Evropě. Z tohoto důvodu, i přes pravidelnou údržbu, mohou být tato zařízení nebezpečná pro provoz. Jejich zabezpečení odpovídá znalosti technologie v daném období a i přes drobné úpravy nelze zajistit bezpečnost provozu na maximální možné úrovni.

Aby bylo možné tato zařízení nadále provozovat či alespoň využít část těchto zařízení a snížit tak celkový ekonomický dopad provozu, naše společnost nabízí provedení a analýzy současného provozu a návrh modernizace tak, aby bylo možné zachovat co nejvíce částí. Pokud to stav umožňuje, přistupujeme po dohodě s provozovatelem k modernizaci těžního zařízení, jež může sestávat z několika etap či jejich kombinací.

Modernizace mechanické části

V tomto případě analyzujeme jednotlivé mechanické prvky a navrhujeme modernizaci dílčích částí, jako jsou například ložiska, brzdové kotouče, převodová ústrojí, atd.

Modernizace brzdového systému

Jedná se o nejčastěji prováděnou modernizaci těžního zařízení. U takto modernizovaných zařízení bývají těžní stroje zpravidla vybaveny zastaralým pneumatickým čelisťovým brzdovým systémem. V rámci modernizace dodáváme kompletně nový hydraulický systém a čelisťové brzdy jsou nahrazeny mnohem účinnějšími a v provozu spolehlivými hydraulickými brzdovými jednotkami dodanými spolu s brzdovým kotoučem. Pro každý stroj provádíme pečlivé výpočty, z kterých přesně stanovíme typ a počet hydraulických brzdových jednotek.

Společně s touto mechanickou částí dochází k dodání samotného elektrohydraulického brzdového řídicího systému, který byl od počátku vyvíjen a bezpečně testován naší společností. Elektrohydraulický systém je založen na řízení mikroprocesory a sestaven z nejmodernějších hydraulických prvků.

Modernizace elektrické části těžního zařízení

Modernizace elektrické části patří mezi nejnáročnější z modernizací, které provádíme. Zpravidla se jedná o kompletní výměnu zastaralého řídicího systému za moderní řídicí systém založený na mikroprocesorech, včetně zcela nového řídícího pultu strojníka. Skrze řídicí systém se vyhodnocují informace jak z motoru, tak jeho pohonu a též z elektrohydraulického brzdového systému. Naším cílem je, abychom zajistili nejvyšší možnou bezpečnost, proto je náš řídicí systém vybaven několikanásobným zabezpečením.

V rámci modernizace elektrické části dochází dle požadavků zákazníka k výměně motoru i jeho pohonu. Po takto provedené modernizaci zůstává zachován mechanický koncept původního zařízení, ale částečně můžeme na stroj pohlížet jako na zcela nový a splňující všechny bezpečnostní a provozní normy.

 

Úspěšně odevzdáno

Uvedeno do provozu 30. 3. 2023

Stará a nová řídící kabina

Starý a nový řídící pult

Katalog ke stažení