Dopravní nádoby

Dopravní nádoby slouží k přepravě dělníků, materiálu, ale zejména k těžbě nerostů. Dle účelu použití rozlišujeme nádoby na tzv. skipy a klece.

Skipové nádoby jsou určeny výhradně pro převoz vytěženého nerostu na povrch, aby mohl být daný nerost dále dopraven a zpracován ve speciálních úpravnách. Skipy se vyznačují zejména masivní konstrukcí, jež odpovídá zhruba nosnosti nerostu, který je v této nádobě přepravován. Obvykle se na skipové nádobě v její hlavě nachází malé oddělení pro dopravu osob.

Oproti tomu klece jsou dopravní nádoby, jež jsou navrhovány a speciálně uzpůsobeny pro dopravu osob, vozíků a materiálu. Velikost klece ovlivňují požadavky zákazníka na dopravovaný počet osob v kleci, ale také nosnost klece pro přepravu materiálu a nadrozměrného nákladu. Mezi velkokapacitní klece můžeme zahrnout například dvoupatrové či vícepatrové klece o nosnosti přesahující dopravu 350 osob najednou či nosnosti nad 30 tun.

Určitým „crossoverem“ mezi těmito dvěma druhy nádob jsou tzv. skipoklece, které tvoří určitou kombinaci obou druhů výše zmíněných nádob. Jedná se zpravidla o jednopatrovou kapacitní klec v kombinaci s méně kapacitním skipem.

Dopravní nádoby se pohybují v jámě dvěma způsoby, a to buď pomocí kluzných vozítek nebo kolového vedení. Dle typu vedení rozlišujeme dále dopravní nádoby pohybující se po lanovém vedení (lana ukotvená mezi ohlubní a jámovou stolicí) a běžněji používané řešení pomocí pevných průvodnic, které zamezují vychylování dopravní nádoby během jízdy.

Katalog ke stažení