Certifikáty, diplomy a patenty

Společnost INCO engineering zavedla a důsledně dodržuje systém jakosti podle požadavků normy ISO 9001:2015. Jsme držiteli certifikátu systému jakosti TÜV CERT, jehož vlastnictví obhajujeme v pravidelných auditech. Naše společnost resp. její výrobky byly oceněny řadou diplomů na výstavách a veletrzích a v průběhu let jsme získali i několik dalších ocenění, jako např. diplom za vítězství v exportní soutěži DHL, cenu exportéra teritoria Ruské federace a další. Kromě toho jsme držiteli množství certifikátů a osvědčení vydaných báňskými úřady České republiky, Slovenské republiky, Polska, Ruské federace a dalších států, které umožňují dodávky našich technologických zařízení a jejich provoz v dolech na příslušných teritoriích.

Obtížnost a rozsáhlost schvalovacího řízení se v různých státech světa značně odlišuje, nicméně naše společnost vždy dokázala všemi schvalovacími procedurami úspěšně projít a potřebná osvědčení a schválení pro svoje výrobky a dodávky získat. Je tomu tak mimo jiné proto, že pečlivě dbáme, aby všechny exportované stroje a zařízení splňovaly požadavky báňských bezpečnostních předpisů, norem a ostatních závazných nařízení platných v zemi provozovatele. Na řadě našich výrobků používáme svoje originální konstrukční i technologická řešení, která jsou chráněna patenty a užitnými vzory.

Katalog ke stažení